ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ PREZIDIA MSKA

Vydáno: 4.2.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Prezidium MSKA na svém řádném zasedání dne 17. 6. 2019 projednalo tyto hlavní záležitosti:

    1. Naplňování Usnesení VS MSKA 6. 4. 2019, které vyplývá ze schválené zprávy Prezidia a plánu činnosti a úkolů na rok 2019. Prezidium projednáno realizaci plánu činnosti a akcí MSKA na rok 2019. Hlavní akce v roce 2019 až 2020 jsou zaměřeny k jubileu 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila – Konstantina. Realizováno bylo liturgicko-akademické kolokvium v den výročí 14. 2. 2019 Sv. Cyril – Konstantin – světec a filozof, které se uskutečnilo v katedrále sv. Václava v Olomouci a příprava konference v rámci Akademických dnů MSKA v Olomouci na téma Rozvíjení odkazu sv. Cyrila a Metoděje organizované ve spolupráci s řeckokatolickou farností v Olomouci.
    2. Přípravu postupu při reorganizaci struktur MSKA. Projednáno bylo realizace usnesení o organizačních změnách nefunkčních RP MSKA a jejich změna na Kluby křesťanské akademie MSKA v souladu se Stanovami MSKA a Statutem Klubu křesťanské akademie MSKA. Sekretariát provede revize stavu a situace regionálních poboček. Projednán je postup při transformaci nefunkčních regionálních poboček s tím související příprava prováděcí směrnice o zrušení RP a založení Klubů MSKA.
    3. Projednání založení vzdělávacího a výzkumného centra Cyrilometodějského institutu při MSKA. Prezident informoval o přípravných jednáních s církevními a akademickými činiteli, institucemi o postup přípravy a náplň činnosti, vzdělávací kurzy. Místa plánovaného působení Olomouc a pobočky na dalších místech – Velehrad, Řím, Nitra. Plánované jednání prezidenta a zřízení poboček CMI na Velehradě v červenci při národní cyrilometodějské pouti a v Římě u hrobu sv. Cyrila při národní poutí k výročí svatořečení Anežky v listopadu. Dále byl projednán organizace vzdělávacího kurzu na téma Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje, jehož zahájení je plánované v zimním semestru akademického roku 2019/2020 v Olomouci a následně v Brně.
    4. Projednání postupu a realizace ukončení nájmu kanceláře bývalého sídla MSKA v Brně, inventarizace a následné přerozdělení inventáře. Brněnským biskupstvím bylo dohodnuto ukončení nájmu po vyklizení mobiliáře. Část inventáře byla darována spolku pro mládež pod pastoračním centrem brněnského biskupství a část převedena na kancelář do sídla MSKA v Olomouci a část technického zařízení zapůjčena RP MSKA a Klubu MKSA. Prezident MSKA dojednal smlouvu s Řádem Sv. Augustina na Starém Brně o působení a činnosti MSKA v prostorách opatství.
    5. Projednaní zahájení činnosti Klubu křesťanské akademie MSKA. Prezident zajistil nové prostory a postup přípravy pro činnost Klubu a CM Institutu v budově sídla MSKA Wurmova 11, Olomouc. Klub je určen pro pořádání pravidelné vzdělávací činnosti a klubových večerů. Dále bylo projednání zahájení činnosti klubu MSKA v nových prostorách v Brně. Prezidium projednalo přípravy činnosti klubu MSKA v v Ostravě, Opavě a Zlíně.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Pořádané akce

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI