ZÁVĚR ŽIVOTA SV. CYRILA A ÚCTA K JEHO OSTATKŮM

Vydáno: 19.9.2022 | Vložil: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled
Termín konání: 27.9.2022 17:00 - 19:30
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: Kaple sv. Anny ( u katedrály sv. Václava) Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE  A ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST V OLOMOUCI

ZVE  NA PŘEDNÁŠKU  Prof. PhDr. PETERA IVANIČE, PhD.

profesora historie působícího na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a na Katedre histórie FF UKF v Nitře na téma: ZÁVĚR ŽIVOTA SV. CYRILA A ÚCTA K JEHO OSTATKŮM

KDY: ÚTERÝ 27. 9. 2022 V 17.00 h 

KDE: OLOMOUC KAPLE SV. ANNY VÁCLAVSKÁ NÁM. 1, OLOMOUC ( U KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA)

PROGRAM: 

17:00 – AKATHIST KE SV. CYRILU A METODĚJI A UCTĚNÍ OSTATKŮ SV. CYRILA. 

17:30 – PŘEDNÁŠKA 

 

VSTUP VOLNÝ, PŘÍSPĚVEK DOBROVOLNÝ

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI