UKRAJINA VE STŘETU VELMOCÍ - K DĚJINÁM A IDENTITĚ MODERNÍ UKRAJINY

Vydáno: 15.11.2022 | Vložil: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled
Termín konání: 23.11.2022 17:00 - 18:30
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: Sál arcidiecézní muzeum Olomouc

RP CMKA OLOMOUC ZVE NA PŘEDNÁŠKU

PhDr. Bohdana Zilynskyj, Dr., Ph.D. ( Fakulta sociálních věd UK, Praha) na téma:

UKRAJINA VE STŘETU VELMOCÍ - K DĚJINÁM A IDENTITĚ MODERNÍ UKRAJINY

ČAS: STŘEDA 23.11. 2022 - 17:00 - 18:30 HOD  MÍSTO: ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

 

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI