KRIZE KLIMATU JAKO KRIZE POLITKY?

Vydáno: 9.11.2021 | Vložil: Iveta Krejzarová | Zpět

Náhled
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.; Mgr. Alexander Ač, Ph.D.; Mgr. Jan Horáček, Ph.D.; Ondřej Tomášek
Termín konání: 1.12.2021 17:00 - 19:00
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: přednáškový sál Arcidiecézního muzea v Olomouci

Zveme Vás na klimatoligickou konferenci s názvem KRIZE KLIMATU JAKO KRIZE POLITIKY, která se uskuteční v přednáškovém sále Arcidiecézního muzea v Olomouci dne 1. prosince 2021 v 17:00 hodin.

plakát

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI