Počátky charitního díla na Moravě v první polovině 20. století

Vydáno: 19.5.2021 | Vložil: Iveta Krejzarová | Zpět

Náhled
Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.; PhDr. Martin Kučera; P. Jan Larisch Th.D.; ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
Termín konání: 26.5.2021 11:00 - 15:20
Pořadatel: pobočka Centrální akce MSKA
Místo konání: on-line

Zveme Vás na on-line konferenci, kterou pořádá Charita Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějským institutem CMKA:

leták

Počátky charitního díla na Moravě v první polovině 20. století.
Středa 26. května 2021
Program:
11:00 – 11:45
Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. - A. C. Stojan a jeho přínos pro dobročinné aktivity církve
11:45 – 12:30
PhDr. Martin Kučera - Charita na Moravě mezi světovými válkami (A. C. Stojan, L. A. Bláha, J. Stavěl).
12:30 – 13:30
Přestávka
13:30 – 14:15
P. Jan Larisch Th.D. - Zajímavé osobnosti charitní historie - P. Rudolf Nejezchleba, Biskup Josef Martin Nathan – městečko milosrdenství.
14.15 – 15:00
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. - Počátky Charity ve zdravém rozpětí mezi praxí a teorií.
15:00 – 15:20
diskuse a závěr
Konference se koná v rámci oslav:
- 100. výročí vzniku Charity na Moravě
- 30. výročí obnovy Charity Olomouc
- 100. výročí nástupu A. C. Stojana na arcibiskupský stolec
- 1100. výročí od smrti sv. Ludmily (patronky charitního díla)
Přihlášení do interaktivní části konference - formulář
Odkaz k pasivní účasti (bez možností kladení otázek)
Přenos proběhne přes platformu TEAMS

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI