XII. AKADEMICKÉ DNY CMKA - 30 LET SVOBODNÉHO PŮSOBENÍ CÍRKVE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Vydáno: 14.12.2020 | Vložil: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled
Termín konání: 17.12.2020 15:00 - 19:00
Pořadatel: pobočka Centrální akce MSKA
Místo konání: Olomouc, Wurmova 11, Akademický sál CMKA

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s. při příležitosti  30 . výročí  vzniku MSKA pořádá  XII. AKADEMICKÉ DNY CYRILOMETODĚJSKÉ  KŘESŤANSKÉ AKADEMIE - KONFERENCI NA TÉMA  "30 LET SVOBODNÉHO PŮSOBENÍ CÍRKVE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI".

Ke stažení: podrobné informace, plakát

PROGRAM AKADEMICKÝCH DNŮ CMKA

15:00 – 15:05ZAHÁJENÍ AKADEMICKÝCH DNŮ CMKA

15:05 – 15:15 – POZDRAVNÉ SLOVO ZÁSTUPCE ARCIBISKUPSTVÍ

Mons. Mgr. Antonín Balser, pomocný biskup olomoucký

15:15 – 15:30 – 30 LET SVOBODNÉHO PŮSOBENÍ CÍRKVE V ČR

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA

15:30 – 15:50 – PŮSOBENÍ CÍRKVE VE ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V MSKA

Prof. Ladislav TICHÝ, Th.D., vyučující na CMTF Olomouc

15:50 – 16:20 – PŮSOBENÍ CÍRKVE VE ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Mons. Bohumír VITÁSEK, biskupský delegát pro pastoraci nemocných

16:20 – 16:40PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

16:40 – 17:20 – PŮSOBENÍ CÍRKVE V CHARITNÍ SLUŽBĚ V ČR

PhDr. Petr PRINZ, ředitel Charity Olomouc

17:20 – 17:40 – PŮSOBENÍ CÍRKVE V OZBROJENÝCH SLOŽKÁCH

plk. gšt. IClic. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR

17:40 – 18:00 – MEDIÁLNÍ PŮSOBENÍ CÍRKVE V ČR

ThDr. PhDr. Radek Mezulánik, Ph.D., VŠ pedagog

18:00 – 18:30 DISKUZNÍ PANEL S REFERENTY

18:30 – 19:00ZÁVĚR A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Akademické dny CMKA 2020 budou vzhledem k vládním nařízením O nouzovém stavu proti šíření koronaviru a omezením shromaždování osob 10 osob za účasti referentů a pozvaných hostů a dle hygienických předpisů. Referáty budou nahrávany a záznam bude k dispozici na webu CMKA a v časopise Dialog Evropa XXI. 

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU STAVU ZMĚNA KONÁNÍ AKCE VYHRAZENA.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI