ISTANBULSKA ÚMLUVA V KONFRONTACI A DIALOGU S NAUKOU A PRÁVEM CÍRKVE

Vydáno: 7.11.2018 | Vložil: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.,JUDr. Aleš Nytra, Mgr. Nina Nováková, ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Termín konání: 21.11.2018 17:00 - 19:00
Pořadatel: pobočka Brno
Místo konání: sál Brněnského biskupství , Petrov 2, Brno

Zveme všechny zájemce k účasti k bližšímu poznání  a k diskuzi k  problematice ratifikace Istanbulské úmluvy. Seminář je pořádán na základě prohlášení ČBK k problému Istanbulské smlouvy  ve vztahu k nauce a právu církve v konfrontaci  s gendrovou ideologií, která  tato smlouva  obsahuje a jejím dopadem na právní  řád a práva církve. Na semináři bude k  zakoupení publikovaný výstup z předchozího semináře  pro širší vzdělávání a osvětu.

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI