VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY na postavení žen a mužů a pojetí rodiny

Vydáno: 18.6.2018 | Vložil: | Zpět

Náhled
Mons. Jan Graubner; ThDr.Jan Balík, Ph.D.; doc. Dominik Opatrný, Th.D.; JUDr. Aleš Nytra; Mgr. Nina Nováková; ThDr. ICLlic. Jiří Koníček
Termín konání: 20.6.2018 17:00 - 19:00
Pořadatel: pobočka
Místo konání: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádá odborný seminář pro širokou veřejnost:

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY

Datum: St 20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod

Místo: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

  • 17.00-17.15 - Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK: STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
  • 17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina: GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE
  • 17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na  CMTF: POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
  • 17.45-18.00 - přestávka
  • 18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku: PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
  • 18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství: PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY
  • 18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY
  • ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ ČBK K PROBLÉMU RATIFIKACE ISTANBULSKÉ SMLOUVY.
Z AKCE BUDE PUBLIKOVANÝ SBORNÍK NEBO STUDIE K TÉTO PROBLEMATICE.

 

Plakát PDF. 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI