Pozvání na Valné shromáždění MSKA

Vydáno: 27.2.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění MSKA

Vážení členové MSKA,

podle stanov MSKA svolávám jako prezident MSKA, na základě rozhodnutí prezidia MSKA, touto pozvánkou valné shromáždění MSKA, a to na sobotu 28. března 2020, 10.00 hodin, do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc. Program valného shromáždění připravilo prezidium MSKA. Valné shromáždění určí další směřování Moravsko-slezské křesťanské akademie.

Před valným shromážděním Vás všechny srdečně zvu na mši svatou v tentýž den v 9.00 hod v kostele sv. Anny (u katedrály sv. Václava) v Olomouci slavenou k 30. výroční založení MSKA a na poděkování za milosti a požehnání Boží v rozvoji činnosti akademie a za zemřelé členy a podporovatele  MSKA.

Programu valného shromáždění bude na místě samém, jako bude konání valného shromáždění, tedy v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc, předcházet duchovní slovo a pozdrav zástupce Olomouckého arcibiskupství.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu valného shromáždění;
 3. Schválení programu valného shromáždění;
 4. Schválení nového znění stanov a dalších dokumentů MSKA;
 5. Schválení čestných členů MSKA;
 6. Schválení výše a způsobu úhrady členských příspěvků MSKA;
 7. Schválení výroční zprávy prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok, programu činnosti na rok 2020, zprávy o hospodaření za rok 2019, návrhu rozpočtu na rok 2020 a zprávy revizní komise MSKA za rok 2019;
 8. Přestávka
 9. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA
 10. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku
 11. Závěr

Po závěru valného shromáždění bude následovat pohoštění k oslavě jubilea.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost pro naši organizaci za rok 2019.

Těším se na setkání s Vámi.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,  Prezident MSKA

Pozvánka v PDF

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI