Pořádané akce - Červen 2019

Náhled

Janča v Keni - roční dobrovolnická služba

Janča Jeklová
Termín konání: 12.6.2019 19:00 - 20:30
Pořadatel: pobočka Uherský Brod
Místo konání: sál Římskokatolické farnosti Uherský Brod

Náhled

PROČ MAJÍ KATOLÍCI JINÉ DESATERO A KDE SE VZALO : „ V jednoho Boha věřiti budeš“

Doc.Mgr. Dominika Opatrného, Th.D.
Termín konání: 12.6.2019 17:30 - 19:00
Pořadatel: pobočka Prostějov
Místo konání: budova CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17

se všemi příznivci a přáteli naší akademie se na vaši návštěvu za výbor regionu těší

Daniela Tobolová

Náhled

TŘEBÍČ – NOVÁ ŘÍŠE

Termín konání: 1.6.2019 06:00 - 21:00
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání:

ŘEZNOVICE – NOVÁ ŘÍŠE – TŘEBÍČ

sobota 1. 6. 2019

 

 

7:00 odjezd autobusem z Olomouce od Billy

 

Předběžný program:

9:00 Řeznovice: románský kostel sv. Petra a Pavla

9:30 Řeznovice, odjezd

10:30 Nová Říše: premonstrátský klášter

11:30 Nová Říše, odjezd

12:00 Třebíč: bazilika sv. Prokopa, židovské ghetto, židovský hřbitov, volno

17:00 Třebíč, odjezd

 

19:00 předpokládaný návrat do Olomouce

 

Průvodci: 

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (Filozofická fakulta UP)

PhDr. Roman Zaoral (Fakulta humanitních studií UK)

 

Cena: 500 Kč                                                   

 

Závazné přihlášky a úhrada cestovného do 24. 5. 2019:

Filip Zaoral, mobil: 739 515 523, e-mail: zaoralf@post.cz

 

Náhled

Výstava František kardinál Tomášek

Termín konání: 1.5.2019 00:00 - 31.10.2019 00:00
Pořadatel: pobočka Ostatní akce
Místo konání: Studénka, prostory zámku

Ve Studénce, se před 120. lety narodil František kardinál Tomášek, osobnost, která se zapsala významným způsobem do církevního i společenského života zejména svým postojem k totalitě.

Rádi bychom si v letošním roce připomenuli toto významné výročí, a to i v návaznosti na místa, kde František kardinál Tomášek působil. 01.05.2019 bude zahájena výstava v zámku ve Studénce, která připomene život i práci Františka kardinála Tomáška, v našem městě bude přejmenovaná škola po tomto významném rodákovi, během roku budou probíhat putovní výstavy i v místech, kde František kardinál Tomášek působil.

Výstava na zámku ve Studénce potrvá do konce návštěvnické sezóny, do 31.10.2019, kdy bude při příležitosti výročí sametové revoluce opět připomenut odkaz Františka kardinála Tomáška.

Záštitu nad akcí nám udělili:

J. Em. Kardinál Dominik Duka, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský

Ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D, hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk, 1. náměstek Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta města Studénky Libor Slavík.

Slavnostnímu zahájení výstavy 01.05.2019 za účasti vzácných hostů bude předcházet od 14:00 hod. slavnostní mše za Františka kardinála Tomáška v kostele sv. Bartoloměje ve Studénce.

Plakát

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI