Pořádané akce - Prosinec 2018

Náhled

KONFERENCE 1. 12. 2018 - VÝZNAMNÉ CÍRKEVNÍ OSOBY V HISTORII ČESKOSLOVENSKA

Mons. prof. Viliám Judák, Mons. doc. Ladislav Hučko, PhDr. Jitka Jonová Th.D., Stanislava Vodičkova DiS, HEDr. Luboslav Hromjak, Jindřich Charous PhDr.
Termín konání: 1.12.2018 09:30 - 15:00
Pořadatel: pobočka Olomouc
Místo konání: arcibiskupský palác, andělský sál, Wurmova 9, Olomouc

Konference představí reprezentanty, církevní představitele, kteří byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a československého státu. Jsou to: arcibiskup Antonín Cyril Stojan, arcibiskup Josef Karel Matocha, arcibiskup Karol Kmeťko, biskup Ján Vojtaššák, blahoslavený biskup Vasil Hopko, kardinál Josef Beran, kardinál František Tomášek a kardinál Ján Chryzostom Korec.

VÝZNAM PRO VEŘEJNOST: Význam této akce je především v prezentaci pramenných materiálů týkajících se církevních osobností, čímž se nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti umožní nahlédnout a případně pracovat s historickými materiály a studiemi na toto téma. Tyto materiály rozšiřují pohled na působení církve a jejích osobností, které jsou spojeny se vznikem ČSR a následným historickým vývojem ve 20. století.                                                                                                                                                                  Celá konference a také následná kolektivní monografie chce zdůraznit význam církevních osobností na formování duchovního morálního a národního povědomí a významu kulturních a historických tradic v životě, rozvoji národa i v jeho sebeuvědomění a hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze vytvořit přehled církevních osobností a církevně-společenské činnosti 20. století, na které měly bezprostřední vliv.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI