OPATŘENÍ PREZIDIA CMKA KE COVID-19 A NOUZOVÉMU STAVU K 5. 10. 2020

Vydáno: 5.10.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OPATŘENÍ PREZIDIA CMKA K AKTIVITAM CMKA

V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU KE DNI 5.10.2020

A NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR K PANDEMII COVID-19

 

Prezidium CMKA na základě vyhlášení nouzového stavu ke dni 5. 10. 2020 a souvisejících nařízení a opatření Vlády ČR k zamezení šíření COVID-19, zejména nařízení o omezení shromáždění osob ve vnitřních prostorách v počtu 10 osob a vnějších akcí na 20 osob schvaluje následující opatření:

I.

Aktivity organizačních jednotek CMKA s předpokládaným počtem nad 10 osob se ruší a odkládají na dobu až pominou právní překážky a do ukončení nouzového stavu.

II.

Akce plánované organizačními jednotkami CMKA s počtem do 10 osob ve vnitřních prostorách a v případě pořádaní venkovních akcí 20 osob se mohou konat pouze při splnění podmínek a příslušných opatření. Za naplnění opatření zodpovídá organizátor akce.

IV.

Opatření platí po dobu vyhlášení nouzového stavu a než pominou právní překážky.

V.

Usnesení bylo Prezidiem CMKA projednáno a schváleno na jednání prezidia dne 2. 10. 2020, přijato jednohlasně a nabývá platnosti a účinnosti dne 5. 10. 2020.

V Olomouci 5. 10. 2020

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident MSKA,

Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI