Nabídka kurzu Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje

Vydáno: 17.9.2019 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v jubilejním roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila kurz   POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE pro hlubší poznání díla sv. Cyrila a Metoděje, kterým přispěli k duchovním a kulturnímu rozvoji našeho národa a Evropy, k inspiraci v současné evangelizaci a duchovnímu dialogu.

Kurz proběhne na 9 setkáních v zimním semestru akademického roku 2019/2020

Délka kurzu: od 17. 10. 2019 do 12. 12. 2019

Kdy: každý čtvrtek od 16.30 do 18:00 hodin. Přednášející se střídají v průběhu měsíce.

Kde: MSKA Olomouc, Wurmova 11, Klubu křesťanské akademie MSKA (budova Arcibiskupské knihovny).

Koordinátor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA

Přihlášky posílat poštou na adresu: MSKA, z.s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky pomocí online formuláře nebo přes email mska@mska-akademie.czKur je bezpoplatku.

Informace- kontakt: www.mska-akademie.cz 732 194 741

ANOTACE PŘEDNÁŠENÝCH TÉMAT KURZU

POZNÁVANÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE

I. DÍLO SV. CYRILA A METODĚJE V HISTORICKÉM KONTEXTU EVROPY

Doc. JITKA JONOVÁ, Ph.D.

Cyklus se zaměří na odhalení historických souvislostí působení sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu současné společnosti. Orientovat se bude zejména na dějiny cyrilometodějské tradice slovanských národů s odkazem ke křesťanskému kulturnímu dědictví střední Evropy. Návštěvník získá schopnost orientovat se v dané problematice pomocí znalostí jejích historických kořenů a zároveň získá hlubší porozumění základních kořenů identity české státnosti.

II. BIBLICKÉ DÍLO SV. CYRILA A METODĚJE A ČESKÉ BIBLICKÉ PŘEKLADY

Prof. LADISLAV TICHÝ, Ph.D.

Cyklus umožní orientovat se v základních otázkách biblických překladů, seznámí se s překlady ve slovanských jazycích, uvedení do biblistiky. Kurz rozvine kompetence jeho návštěvníků v biblické nauce a umožní jim porozumět Písmu svatému a zlepší možnost předávání poznatků ve společnosti.

III. FILOZOFICKÉ UČENÍ V DOBĚ SV. CYRILA A METODĚJE A ZÁPADNÍ FILOZOFIE

Doc. Petr Dvořák, Ph.D.

Cyklus se zaměří na představení filozofického učení v době sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu západní filozofie sv. Tomáše Akvinského. Kurz poskytne základní orientaci ve filozofické nauce a porozumění principům křesťanské filozofie.

PŘIHLÁŠKA DO KURZU POZNÁVÁNÍ DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE

Přihlašuji se do Kurzu Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje

Jméno ……………… Příjmení ………………………………..…Titul …………………….

Bydliště …………………………………………………………… PSČ ………………..……

E-mail …………..………………………………….. Telefon ………………………………..

Datum …………………………………… Podpis …………….…………………………....

 

Přihlášky posílat poštou na adresu: MSKA, z.s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky pomocí online formuláře nebo přes email mska@mska-akademie.cz. Informace: www.mska-akademie.cz

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI