VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY na postavení žen a mužů a pojetí rodiny

Vydáno: 18.6.2018 | Vložil: Antonín Krejzar | Zpět

Náhled
Mons. Jan Graubner; ThDr.Jan Balík, Ph.D.; doc. Dominik Opatrný, Th.D.; JUDr. Aleš Nytra; Mgr. Nina Nováková; ThDr. ICLlic. Jiří Koníček
Termín konání: 20.6.2018 17:00 - 19:00
Pořadatel: pobočka
Místo konání: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádá odborný seminář pro širokou veřejnost:

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY

Datum: St 20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod

Místo: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

  • 17.00-17.15 - Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK: STANOVISKO ČBK K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
  • 17.15-17.30 - ThDr.Jan Balík, Ph.D., pastorální teologie, obor mládež a rodina: GENDEROVÁ IDEOLOGIE VERSUS KATOLICKÁ ANTROPOLOGIE
  • 17.30-17.45 - doc. Dominik Opatrný, Th.D. morální teolog vyučující na  CMTF: POHLED MORÁLNÍ TEOLOGIE NA BOJ PROTI STEREOTYPŮM V ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ
  • 17.45-18.00 - přestávka
  • 18.00-18.15 - JUDr. Aleš Nytra, právník a odborník na danou problematiku: PRÁVNÍ DŮSLEDKY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY PŘI APLIKACI V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
  • 18.15-18.30 - Mgr. Nina Nováková, konzultantka ČBK pro rodinu a školství: PETICE K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ K RIZIKŮM V POJETÍ RODINY
  • 18.30-19.00 - PANELOVÁ DISKUZE S REFERENTY
  • ThDr. ICLlic. Jiří Koníček, moderátor semináře

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ ČBK K PROBLÉMU RATIFIKACE ISTANBULSKÉ SMLOUVY.
Z AKCE BUDE PUBLIKOVANÝ SBORNÍK NEBO STUDIE K TÉTO PROBLEMATICE.

 

Plakát PDF. 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Více se dočtete zde

Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI